Hemstäd

Hemstäd

Vi utför all sorts hemstäd inkl. fönsterputs. Planerar städningen efter kundens önskemål.

Hå-kå:s tillhandahåller allt städmaterial utom dammsugare.

Rut-avdrag.

Pris: 500 kr/h       Med rut-avdrag 250 kr/h   Priser inkl. moms     Ingen inställelseavgift eller milersättnig